Aktuálně

AT konference

4.-8.6.2017, Kongres hotel Jezerka, Seč

Již tradičně se začátkem června konalo v Seči setkání adiktologů z celé ČR. Záštitu nad pětidenním setkáním převzal prezident konference Prim. MUDr. Petr Popov. Psychiatři a adiktologové se
zabývali různými formami závislostí od závislosti na tabáku, přes závislosti na návykových látkách až po závislosti na lécích.
Na konferenci se diskutovalo o účinnosti preventivních programů a také o možnostech terapie závislostí. Jedna z přednášek byla věnovaná pozici profese adiktologa v systému léčby závislostí, další přednáška nabídla pohled psychologa na partnerské vztahy ovlivněné závislostí některého z partnerů.
Společnost Heaton byla jedním z partnerů tohoto sympózia.

 Se IMG 1342

Komplexní novinky v onkourologii

19. -20.5.2017, Hotel Angelo, Praha

Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol ve spolupráci s Onkourologickou sekcí České urologické společnosti ČLS JEP uspořádala v Praze druhý ročník konference Komplexní novinky v onkourologii. Mezi tematické okruhy dvoudenní konference patřila problematika diagnostiky a léčby onkologických onemocnění ledvin, prostaty i močového měchýře. Odborníci diskutovali o možnostech chemoterapie a imunoterapie nádorových onemocní.

Společnost Heaton byla jedním z partnerů této konference.

uro 1Praha

uro 2Praha

 

Nová řada produktů na intimní hygienu GYNELLA

Nová řada produktů na intimní hygienu GYNELLA

Společnost Heaton uvedla na trh novou řadou produktů pod značkou GYNELLA. Produkty GYNELLA Intimate Wash, GYNELLA Intimate Foam a GYNELLA Girl Intimate Wash jsou speciálně vyvinuty pro intimní hygienu žen a dívek již od 3 let. Společnost tak rozvíjí řadu stávajících předpisových produktů určených ženám o volně prodejnou řadu produktů GYNELLA. Přípravky řady GYNELLA Intimate na intimní hygienu obsahují látky, které pomáhají zamezit vstupu škodlivých mikroorganismů do poševního prostředí, udržují kyselé prostředí pochvy a některé obsažené látky snižují vysychání pochvy a zlepšují poševní komfort. Všechny produkty jsou dermatologicky testované a určené i ženám s citlivou pokožkou.
Více informací o produktech najdete na webových stránkách www.gynella.cz.

gynella produkty aktualita

13. zimní urologické sympozium

Špindlerův Mlýn, 15.  - 19.1. 2017

V polovině ledna se v Harmony Club Hotelu, ve Špindlerově Mlýně konalo tradiční urologické sympozium.
13. ročník sympozia byl organizován společně dvěma pražskými urologickými klinikami - Urologickou klinikou VFN a Urologickou klinikou FN Motol.
Odbornými garanty sympozia byli Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. a Prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc
Úvodní blok přednášek byl věnovaný andrologii. V rámci bloku zazněly příspěvky o diagnostice a léčbě psychogenní sexuální/erektilní dysfunkce, o indikacích a bezpečnosti léčby testosteronem a další.
V následující čtyřdenní program sympozia nabídl přednášky na téma léčba infekcí v urologii, neurogenní močový měchýř, litiáza, část programu byla věnována onkologické problematice. Součásti sympozia byla prezentace posterů, na kterých byly prezentovány zkušenosti lékařů a urologických pracovišť napříč celou širokou oblastí urologie.
Odborné vzdělávání urologů podpořila řada partnerů, naše společnost byla jedním z nich.

13.-zimni-urologicke-sympozium

Malé doškolovací dny Levret

Letošní jarní cyklus Malých doškolovacích dnů se konal 31. května 2016 v pražském Hotelu Kampa ve Staré zbrojnici, pod patronací společnosti Heaton. Tento cyklus seminářů v oblasti doškolování lékařů v gynekologii a porodnicví probíhal v osmy městech České republiky. Mezi hlavní témata semináře patřily infekce a rizika spojená s těmito nákazami v těhotenství, možnosti diagnostiky a následné léčby.

Čtěte dál

Sympozium severočeských psychiatrů

26. -27.5.2017, Hotel Port, Doksy

Poslední květnový víkend uspořádala Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sympozium severočeských psychiatrů. Záštitu nad sympóziem převzal náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. Odborným garantem sympozia byla MUDr. Zdenka Staňková, lékařka psychiatrického oddělení ústecké nemocnice. Odborný program byl rozdělený do dvou dnů, odborníci sdíleli své zkušenosti ze spolupráce adiktologa a psychiatra na psychiatrickém oddělení. Další blok přednášek byl věnovaný trendům v terapii antidepresivy.

Společnost Heaton byla jedním z partnerů tohoto sympózia.

 

XIV. WORKSHOP MNOHOČETNÝ MYELOM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, ROČNÍ SETKÁNÍ ČESKÉ MYELOMOVÉ SKUPINY

15. -16.4.2016, Mikulov

V malebném moravském městě Mikulov se v hotelu Galant setkali lékaři na tradičním, letos již XIV. workshopu – o mnohočetném myelomu.

Čtěte dál

Brodovy dny 2017

6. – 7. duben 2017 | Ústí nad Labem

Na začátku dubna se v Ústí nad Labem konaly Brodovy dny. Roli odborného garanta převzala prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc. Na této, již tradiční konferenci se sešli nefrologové z celé České republiky. Odborný program byl rozdělený do šesti bloků. Garantem každého z bloků byl významný nefrolog např. prof. Ryšavá, prof. Tesař, prof. Viklický, doc. Reischig, prof. Zadražil, prof. Rychlík. V rámci přednášek zazněly nové zajímavé kazuistiky, diskutovalo se o diagnostických a terapeutických postupech napříč širokým spektrem nefrologické problematiky. Do programu byl zařazený i blok o dialyzační a transplantační aktivitě v ČR v roce 2016.

Společnost Heaton byla jedním z partnerů této konference.

brodovy-dny lekari-clarion 2017

brodovy-dny lekari-clarion 2017 2

 

Konference Angis pro farmaceuty

18. - 19. březen, Praha

Společnost Angis je pořadatelem již tradičních vzdělávacích seminářů pro farmaceuty po celé ČR. Na vybraných seminářích v Ústí nad Labem, Praze a v Olomouci byla společnost Heaton jedním z partnerů tohoto setkání.

Čtěte dál