Aktuálně

MIKULÁŠSKÝ SEMINÁŘ CMG

Brno, 27. listopad 2015

V brněnském hotelu Santon se poslední listopadový pátek konal pracovní seminář České myelomové skupiny. Záštitu nad seminářem převzal prof. Mudr. Roman Hájek, předseda České myelomové skupiny.

Semináře se zúčastnili nejenom onkologové, kteří se specializují na léčbu myelomových onemocnění ale také zástupci Státního ústavu pro kontrolu léčiv, zástupci pojišťoven a rovněž zástupci farmaceutických skupin. Účastníci byli seznámeni s aktuálním stavem RMG registru a souvisejícími aktivitami na národní a mezinárodní úrovni. Dalším probíraným tématem byly úhrady a cenová politika v rámci léčby mnohočetného myelomu. Zajímavým a přínosným příspěvkem byl pohled na možnosti léčby mnohočetného myelomu v blízké budoucnosti, diskutovalo se o úpravách doporučených postupů pro terapii mnohočetného myelomu jako i o dalších připravovaných aktivitách České myelomové skupiny pro rok 2016.

Společnost Heaton podpořila tento pracovní seminář.