Aktuálně

XXIV. Česká urogynekologie Praha

Praha, 3. prosinec 2015

Již tradičně, první čtvrtek měsíce prosince – letos tedy 3. prosince uspořádala Urogynekologická společnost ČR spolu s Sekcí urogynekologie ČGPS ČLS JEP a Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK Praha a FN Královské Vinohrady XXIV. urogynekologickou konferenci.

Konference se konala pod záštitou prof. MUDr. Michala Anděla, CSc., děkana 3. LF UK. Konference byla rozdělaná do dopoledního a odpoledního bloku přednášek, na kterých odborníci prezentovali své zkušenosti z denní praxe. Gynekologové, urologové a lékaři se specializací Uro-Gyn probírali zejména aktuální otázky léčby inkontinence a dysfunkcí pánevního dna – komentovali současný stav a diskutovali o vývojových trendech v oboru. Odpolední blok přednášek byl věnovaný oblasti porodnictví. V rámci konference proběhla valná hromada České urologické společnosti, na závěr setkání proběhlo vyhlášení nejzajímavější práce na konferenci.

Konferenci podpořili sponzoři, farmaceutické i jiné společnosti. Naše společnost byla jedním ze sponzorů.