Aktuálně

Společnost HEATON uvedla na trh první generický bortezomib v Evropě

Praha 17. prosinec 2015

Jednou z nejzajímavějších molekul z oblasti onkologie je účinná látka bortezomib. Bortezomib je prvním, v klinické praxi používaným, inhibitorem proteazomu. Na rozdíl od ostatních protinádorových přípravků je mechanizmus účinku bortezomibu úplně odlišný.

Bortezomib vykazuje silnou reverzibilní a specifickou inhibiční aktivitu proti proteazomu, multikatalytickému enzymovému komplexu, jenž sehrává zásadní roli v řízení proteinů kontrolujících proces vývoje buněčného cyklu a následně procesy apoptózy. Efektivita bortezomibu byla prokázána v několika preklinických studiích in vitro a in vivo, kdy byl postupně dokázána účinnost u buněčných linií myelomu, nehodgkinských maligních lymfomů, nádorů pankreatu, prostaty, ovarií, hlavy a krku či chronické lymfatické leukémie.

Výhodou bortezomibu je možnost kombinace s jinými obvyklými léčivými přípravky a jeho příznivý bezpečnostní profil. Rychlý nástup účinku spolu s vysokou účinností představují významný přínos v léčbě pacientů.

Společnost HEATON uvedla na trh první generický přípravek s účinnou látkou bortezomib v Evropě. Tento léčivý přípravek je dostupný ve formě 3,5 mg prášek pro injekční roztok s možností intravenózního nebo subkutánního podání Na českém trhu je náš bortezomib dostupný od 1.10.2015, momentálně je podávaný pacientům na onkologických klinikách:
- Fakultní nemocnice Plzeň, Česká republika
- Fakultní nemocnice Brno, Česká republika
- Fakultní nemocnice Ostrava, Česká republika

Tento léčivý přípravek je od 1.12.2015 dostupný i na Slovensku. V obou zemích je léčivý přípravek dostupný v distribuční síti a je plně hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V lednu 2016 se očekává uvedení tohoto produktu i na rumunský trh.

V ČR a SR je bortezomib indikovaný v monoterapii nebo v kombinaci s pegylovaným liposomálním doxorubicinem nebo s dexamethasonem nebo v kombinaci s melfalanem a prednisonem k léčbě dospělých pacientů s progresivním mnohočetným myelomem, taktéž k léčbě různých stadií tohoto onemocnění. Na českém trhu je léčivý přípravek s účinnou látkou bortezomib dostupný ve formě 3,5 mg prášek pro injekční roztok a je určen k intravenóznímu nebo subkutánnímu podání, nesmí se podávat jinou cestou. Intratekální podání vedlo k úmrtí.

Pokud Vás zajímají další informace o tomto léčivém přípravku, prosím, navštivte sekci „Naše produkty/ Léky na lékařský předpis“, nebo nás kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.