Aktuálně

7. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2016

„Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům“

Praha, 27. – 29. 1. 2016

V posledních lednových dnech se již tradičně, v pražském Clarion Congress Hotelu, konalo největší české multioborové kolokvium zaměřené na onkologickou problematiku - PragueONCO.

Již posedmé se sešli čeští i zahraniční specialisti z oboru onkologie, aby sdíleli své zkušenosti. Zárukou vysoké odborné úrovně kolokvia byli prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. a doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., kteří celé setkání zaštiťovali. K atraktivitě setkání přispěli svými přednáškami i přednášející z USA, Belgie, Francie a dalších zemí. Mezi témata, kterým se letošní ročník kolokvia věnoval, patřily kolorektální karcinom, melanom i karcinom plic, široká oblast onkogynekologie a další. Paralelně s programem lékařské sekce probíhal i program sesterské sekce a také seminář věnovaný pacientům.

Kolokvium podpořilo množství farmaceutických společností, nakladatelství a jiných společností. Naše společnost byla jedním ze sponzorů.