Aktuálně

XIV. WORKSHOP MNOHOČETNÝ MYELOM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, ROČNÍ SETKÁNÍ ČESKÉ MYELOMOVÉ SKUPINY

15. -16.4.2016, Mikulov

V malebném moravském městě Mikulov se v hotelu Galant setkali lékaři na tradičním, letos již XIV. workshopu – o mnohočetném myelomu.

V rámci této akce se konalo i setkání České myelomové skupiny. Odborníci sdíleli své zkušenosti s diagnostikou a terapií mnohočetného myelomu i příbuzných diagnóz, probíhalo hodnocení a plánování preklinického a klinického výzkumu v této oblasti. V rámci pátečního večera vystoupil i prof. Bart Barlogie, který se ve svém příspěvku věnoval možnostem intenzivních léčebních postupů, vedoucích k vyléčení pacientů s mnohočetným myelomem. Prof. Barlogie následně převzal Kahlerovu cenu za přínos v oblasti monoklonálních gamapatií.

V průběhu dvou dnů, paralelně s hlavním programem, probíhaly také sekce genomická, biochemická a flowcytometrická. Pozornost byla věnována taktéž probíhajícím výzkumným projektům i stavu RMG registru.

Společnost Heaton byla jedním z partnerů workshopu.