Aktuálně

13. zimní urologické sympozium

Špindlerův Mlýn, 15.  - 19.1. 2017

V polovině ledna se v Harmony Club Hotelu, ve Špindlerově Mlýně konalo tradiční urologické sympozium.

13. ročník sympozia byl organizován společně dvěma pražskými urologickými klinikami - Urologickou klinikou VFN a Urologickou klinikou FN Motol.
Odbornými garanty sympozia byli Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. a Prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc
Úvodní blok přednášek byl věnovaný andrologii. V rámci bloku zazněly příspěvky o diagnostice a léčbě psychogenní sexuální/erektilní dysfunkce, o indikacích a bezpečnosti léčby testosteronem a další.
V následující čtyřdenní program sympozia nabídl přednášky na téma léčba infekcí v urologii, neurogenní močový měchýř, litiáza, část programu byla věnována onkologické problematice. Součásti sympozia byla prezentace posterů, na kterých byly prezentovány zkušenosti lékařů a urologických pracovišť napříč celou širokou oblastí urologie.
Odborné vzdělávání urologů podpořila řada partnerů, naše společnost byla jedním z nich.