Aktuálně

Sympozium severočeských psychiatrů

26. -27.5.2017, Hotel Port, Doksy

Poslední květnový víkend uspořádala Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sympozium severočeských psychiatrů. Záštitu nad sympóziem převzal náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.

Odborným garantem sympozia byla MUDr. Zdenka Staňková, lékařka psychiatrického oddělení ústecké nemocnice. Odborný program byl rozdělený do dvou dnů, odborníci sdíleli své zkušenosti ze spolupráce adiktologa a psychiatra na psychiatrickém oddělení. Další blok přednášek byl věnovaný trendům v terapii antidepresivy.

Společnost Heaton byla jedním z partnerů tohoto sympózia.