Aktuálně

AT konference

4.-8.6.2017, Kongres hotel Jezerka, Seč

Již tradičně se začátkem června konalo v Seči setkání adiktologů z celé ČR. Záštitu nad pětidenním setkáním převzal prezident konference Prim. MUDr. Petr Popov.

Psychiatři a adiktologové se zabývali různými formami závislostí od závislosti na tabáku, přes závislosti na návykových látkách až po závislosti na lécích. Na konferenci se diskutovalo o účinnosti preventivních programů a také o možnostech terapie závislostí. Jedna z přednášek byla věnovaná pozici profese adiktologa v systému léčby závislostí, další přednáška nabídla pohled psychologa na partnerské vztahy ovlivněné závislostí některého z partnerů.

Společnost Heaton byla jedním z partnerů tohoto sympózia.