Distribuce

HEATON je držitelem oprávnění k distribuci léčivých přípravků. Jeho znalost lokálního prostředí v oblasti distribuce, zejména v ČR, ale také v SR a RO, umožňuje jeho zákazníkům efektivnější počáteční penetraci trhu při uvádění nových produktů na trh.

Marketing a propagace

HEATON nabízí aktivní podporu prodeje vlastními týmy farmaceutických reprezentantů Spektrum propagačních aktivit zahrnuje návrh marketingových strategií a taktik, návrh a produkci marketingových plánů. Kombinace výše uvedených služeb je možná dle přání zákazníka.

Konzultace

HEATON poskytuje konzultace a analýzy trhů střední Evropy, nejen České republiky, ale i Slovenska a Rumunska. Tyto analýzy poskytují zákazníkům informace nutné k rozhodování o vstupu na trh.