Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
na těchto stránkách máte možnost shlédnout přednášku prof. Franca Vicariotta M.D. na téma Využití TIAB k podpoře léčby vulvo-vaginálních infekčních onemocnění a k podpoře léčby pooperačních a poporodních lézí.

TIAB představuje novou „éru“ stříbra určeného k lékařským účelům. Jedná se o inovativní komplexní molekulární systém vyvinutý pomocí mikrotechnologií, který obsahuje stříbrné ionty Ag+ v kombinaci s oxidem titaničitým (TiO2).

Na českém a slovenském trhu jsou dostupné produkty: Gynella Silver Caps

GYNELLA Silver Caps

GYNELLA Silver Caps (10 měkkých vaginálních kapslí), složení: TIAB (mikrokrystaly oxidu titaničitého s kovalentně vázanými monovalentními stříbrnými ionty), hyaluronát sodný, extrakt z Aloe Barbadensis;

Indikace:

Vaginální ekosystém: Vaginální dyskomfort (vaginitidy a vaginózy), Bakteriální vaginózy, Kvasinkové infekce (candida), Aerobní vaginitidy, Smíšené formy;
Cervikální ektropium a léze: Fyziologické - genetická změna epitelu, který vytváří trhliny, Patologické - jako výsledek operace, Postkoitální krvácení


Gynella Silver Gel

GYNELLA Silver Gel

GYNELLA Silver Gel (25 ml) k vulvo-vaginálnímu užití, složení: TIAB (mikrokrystaly oxidu titaničitého s kovalentně vázanými monovalentními stříbrnými ionty), hyaluronát sodný, extrakt z Aloe pravé, benzalkoniumchlorid.

Indikace:

Zarudnutí vulvy: Mechanické poškození (Sport, Koitus)
Vulvální praskliny: Mechanické poškození (Po sportu, Koitální, Poporodní)
Vulvální dystrofie: Věk, Hypoestrogenismus, Dermální léze

Před použitím zdravotnických prostředků GYNELLA Silver Caps a GYNELLA Silver gel si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Zdravotnické prostředky jsou volně dostupné v lékárně a nejsou hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Je skvělé být ve vaší zemi.

......................

Je mi potěšením vás poznat a přivítat vás mezi námi. Tímto vám předávám slovo. Tento mikrofon funguje, tento ne.

Tohle je pro mě?

Ano, pro vás.

Tenhle nefunguje.

Asi bude lepší zůstat u tohoto. Nevidím zde všechny kolegy. Je skvělé být tu s vámi. Přiletěl jsem z Milána, z Itálie. Již více než 20 let pracuji v oboru vulvo-vaginálních onemocnění a jsem zakladatelem Italian Society of Supplements in Ob-Gyn (Italská společnost pro doplňky v oboru porodnictví a gynekologie). Ta hraje v našem oboru velmi důležitou roli. Tyto nové oblasti nejsou pro lékaře příliš přívětivým prostředím, ale existuje zde trh s doplňky, který neustále roste a proto bych rád představil tento nesmírně důležitý produkt - produkt jménem TIAB. V současnosti máme TIAB ve třech částech Evropy. V Itálii se prodává pod názvem TIAGIN, ve Švýcarsku, Německu a v severní Evropě je to Syltech. A zde je to Gynella – na Slovensku, ve vaší zemi a možná v Rumunsku.

Byl jsem kontaktován londýnskou společností NMTech s kanceláří v Miláně, která nás požádala o vyvinutí nového, velmi důležitého typu stříbra. V naší oblasti, tedy v oblasti porodnictví a gynekologie, je použití stříbra během těhotenství nemožné. V Itálii existuje sicilská společnost IDIPHARMA, která prodává tento produkt. Díky tomu je jeho použití nyní velmi snadné ve formě lehce rozpustných gelových kapslí. V minulosti jsme měli k dispozici pouze tablety, u kterých se objevovaly problémy s rozpustností. Forma gelových kapslí tento problém řeší a zároveň je i snazší jeho předepisování pacientům. V Itálii a dalších částech Evropy je dostupná i pěnová forma a zde u vás je dostupný gel. Vy říkáte „gel“, ne „gel“ jako já. Gel i pěna jsou nesmírně důležité ve svém použití při vaginálních a vulválních potížích. Dle informací společnosti, která organizuje tuto skvělou událost, vím, že příští rok i zde bude dostupná pěnová forma tohoto produktu. Použití pěny je o mnoho snazší než použití gelu a jak později uvidíte z výsledků našeho testování a publikovaných výzkumů, u pěny jsme z počátku ani netušili, o jak důležitý a kvalitní produkt se jedná. Až po publikaci našeho výzkumu jsme pochopili neuvěřitelný rozsah možností TIAB, jeho antibakteriální schopnosti a schopnost hojení ran.

GYNELLA Silver Gel a GYNELLA Silver Caps jsou vaše produkty a nyní se společně detailněji podíváme na TIAB. Ve složení TIAB podporují ještě kyselina hyaluronová a aloe vera, které dobře znáte. Od stříbra k systému TIAB. Stříbro, jak víte, je jedna z nejčastěji používaných složek při gynekologických potížích – a to již od dob starověkého Řecka či Říma. V posledních letech jsme ale využití stříbra opomíjeli a místo toho se obrátili ke zvýšenému použití antibiotik. Nyní ale, díky našemu systému TIAB, nastává nová éra stříbra. Ten obsahuje stříbrné ionty Ag+ v kombinaci s oxidem titaničitým. Toto pro jistotu zopakuji, protože to později budu opět zmiňovat na dalších slidech – TIAB jsou stříbrné ionty Ag+ v kombinaci s oxidem titaničitým.

Jaký je systém fungování? Toto je velmi důležité, je zde rozdíl od fungování stříbra, protože se jedná o nové stříbro, které funguje v jiných situacích. Pouze stříbrné monovalentní ionty jsou jedinou aktivní formou stříbra s antimikrobiální aktivitou. Ionizovaná forma stříbra je nestabilní a pro nás je důležité mít silnou antibakteriální aktivitu ve formě stabilního komplexu. Ionizovaná monovalentní forma je jediná aktivní forma stříbra s antibakteriální aktivitou. V našem TIAB systému je monovalentní forma stříbra stabilizována kovalentní vazbou s oxidem titaničitým. Toto je důležité, protože TIAB představuje inovativní mikro-stříbrnou formu.

Toto je slide společnosti Linnea. Linnea je Švýcarská společnost prodávající TIAB v Německu, severní Evropě a také v Jižní Americe. Zde můžeme zopakovat, že pouze stříbrné monovalentní ionty jsou jedinou formou stříbra s antimikrobiální aktivitou a koloidní forma stříbra má na povrchu pouze několik stříbrných iontů, což výrazně snižuje antibakteriální aktivitu. Proto koloidní forma není vhodná, z důvodu nízkého počtu iontů. Naše monovalentní stříbro disponuje vysokou antimikrobiální aktivitou, v čemž spočívá hlavní rozdíl.

Další významnou otázkou jsou nanotechnologie. Jaká je nanotechnologie našeho prášku. Nanotechnologie zde neznamená, že se jedná velmi, velmi malé materiály či prostředky v řádu nanomilimetrů. Znamená to, že je využit alespoň jedna složka s rozměry mezi 2 až 200 nanomilimetry. To znamená, že potřebujete pouze velmi málo TIAB v porovnání s ostatními stříbrnými preparáty. TIAB je tisíckrát menší, což je nesmírně důležité, protože to znamená vysokou míru snesitelnosti fyziologického prostředí v okolí rány. Můžeme také pozorovat antimikrobiální aktivitu a teplý hojivý efekt. Proto je tato nanotechnologie tak důležitá pro náš produkt.

Bezpečnost. Bezpečnost našeho stříbra není problém. Sloučenina TIAB neuvolňuje ionty stříbra. Kdysi jsme se mohli setkávat s onemocněním, které nazýváme argyrie. Je to onemocnění, které je způsobeno nadměrným vystavením chemickým sloučeninám stříbra. Myslím, že v dnešní době se s argyrií v Evropě již nesetkáváme. Jedná se o poměrně dramatické onemocnění, při kterém se kůže postiženého zbarví do modra či do šediva. S naším produktem nehrozí žádné takové nebezpečí, riziko argyrie je nulové díky tepelné a fotochemické stabilitě. Jak jsem již řekl, existují zde tři velmi, velmi významné efekty – antimikrobiální, bariérový a hojivý. Ionty stříbra jsou vázány na oxid titaničitý, existuje zde můstek, který má schopnost poskytnout stabilitu, což v tomto případě funguje velice dobře a způsobuje to adaptaci mikrobiálních druhů. Takže můžeme říci, že máme antimikrobiální efekt, bariérový efekt – bariérový efekt zajistí izolaci oblasti narušené mikrobiálním druhem tak, že se infekce nemůže dále šířit díky ochrannému filmu vytvořenému naším produktem. Takže vytvoříme ochranný film pomocí TIAB, to je velmi, velmi důležité. A následně jsme objevili ještě jeden neuvěřitelný, úžasný nový efekt, který je velmi významný. Jedná se o hojivý efekt. Ten podporuje přirozené hojení a omlazení tkání. Později v průběhu testování na děložním hrdle uvidíme, jak je možné použít TIAB k opravě tkání a jaký je proces jeho fungování. Pozorovali jsme mechanismus fyziologické imunitní odezvy, která stimuluje lokální růstové faktory zaměřené na hojení rány. Takto jsme předvedli, že tento systém funguje a později vám ukážu tento fantastický hojivý efekt TIAB. Toto je další slide společnosti Lennia ukazuje stejné věci, o kterých jsme již hovořil - film izoluje danou oblast proti mikrobiální infekci, je velmi důležité to vidět, jak jsme schopni pomocí vrstvy filmu TIAB ochránit tkáně před mikrobiální infekcí.

Antimikrobiální efekt. Toto je velmi důležité. Máme tři možnosti – prolomení bakteriální buněčné stěny a tím její zpropustnění, blokování bakteriálního enzymatického systému a připojení na DNA, což zastaví buněčnou replikaci. Jak vidíte na obrázku, je to velmi, velmi důležitý efekt TIAB. Ionty stříbra reagují s bakteriální buněčnou membránou a neutralizují bakterie před tím, než projdou ochrannou bariérou a mají šanci působit na chráněnou tkáň. Toto je velmi důležitý antimikrobiální efekt TIAB.

Tyto dva obrázky ukazují víceméně to stejné. Na prvním obrázku ionty stříbra a oxidu titaničitého tvoří antibakteriální film, na druhém obrázku vidíte již dříve zmíněné tři antimikrobiální efekty.

Způsoby použití jsou velmi zajímavé pro nás i pro práci s našimi pacienty. Použití TIAB pro léčbu vaginitidy, ukážu vám naši práci při léčbě aerobní vaginitidy (AV) a nyní máme další budoucí protokol proti bakteriální vaginóze (BV) a dále na děložním hrdle při ektropiu. Dnes jsem hovořil s Vladimírem a ten slíbil, že nám pomůže během diskuze s tímto velkým problémem, kterým je ektropium. Léčili jsme ektropium, byla to velmi závažná situace. Je nutnost léčit či korigovat pouze symptomatické ektropium. Pokud to není symptomatické ektropium, nemusíme dělat nic, ale před 20 lety jsme ektropium léčili a tak můžeme využít tyto neuvěřitelné hojivé schopnosti při poporodním krvácení, když nevíme, co dělat. Neléčíme ektropium, což někdy způsobí poporodní krvácení. Někdy je ektropium velmi velké a riziko dalších infekcí tak roste. Potom můžeme použít náš TIAB systém. Dále je to velmi důležité v budoucnosti i nyní po LEEP zákrocích, kdy provádíme jakékoliv chirurgické zásahy na děložním hrdle. V naší diskuzi máme hodně LEEP a probereme to společně později. V Itálii ve všech odděleních, ne ve všech, ale téměř ve všech odděleních KOLPOSKOPIE, při LEEP zákrocích, pro léčbu HPV a při zákrocích CIN2 a CIN3 následně používáme TIAB sytém a TIAB vaginální kapsle.

Naše klinické testy. Toto byl první klinický test. Já sám jsem konzultantem, pracuji v nemocnici, v soukromé nemocnici. Předtím jsme pracoval ve státní nemocnici, nyní v soukromé nemocnici. Také jsem konzultantem na oddělení vulvo-vaginálních onemocnění na Milánské univerzitě. Léčili jsme 58 pacientů každou noc po dobu 7 nocí. Po 7 dní. Jednalo se pouze o pozorování s cílem vyhodnotit snášenlivost a účinnost. Parametry byly velmi, velmi jednoduché = pálení, svědění a výtok. A toto bylo první práce s TIAGIN, kterou jsme publikovali. TIAGIN je italské jméno vaší GYNELLY. A máme velmi, velmi dobrá data ohledně pálení, svědění a výtoku a toto byl první dobré testování, které jsme provedli. Druhé testování, které jsme provedli je velmi důležité, protože při tomto testování jsme použili TIAB k léčbě AV. Můj kolega před chvíli mluvil velmi dobře k tématu aerobní vaginitidy. Toto je nové onemocnění, toto je nová vaginitida, stará pouze 15 let. Znali jsme trichomaniázu, kvasinkové infekce, bakteriální vaginózu, říkáme i bakteriální vaginitidu, nevíme přesně, co dělat, jak to přesně pojmenovat. A pan Donders, znáte pana Donderse, Gilberta Donderse z Belgie, velmi, velmi známý. Vymyslel tento název - aerobní vaginitida. A tak poznáte rozdíl mezi bakteriální vaginózou a aerobní vaginitidou. Bakteriální vaginóza (BV) není infekce, je to nerovnováha. A aerobní vaginitida je infekce.

A tak jsme publikovali tuto velmi důležitou demonstraci antimikrobiálního efektu TIAB proti bakteriím. A nejen to, testovali jsme BV, ale nejprve jsme publikovali toto proti těm správným bakteriím, protože to byla aerobní vaginitida. Máme velmi dobrá data z léčení probíhajícího po 7 nocí, po 7 dní a měli jsme 60 % vyléčených žen, takže si myslím, že toto jsou velmi, velmi důležitá data. Jsem na to velmi hrdý, že jsme publikovali tuto práci týkající se antimikrobiálního efektu, zaručeného antimikrobiálního efektu TIAB v boji s bakteriemi.

A dále vám představím čtyři klinické testy ze čtyř různých italských univerzit. První dvě, Milánská univerzita a Neapolská univerzita, které testovaly použití TIAB TIAGIN po LEEP zákroku a cílem bylo, primárním cílem této studie bylo vyhodnocení účinnosti pooperační léčby pomocí TIAB. Závěrem bylo, že s použitím vaginálních kapslí TIAGIN došlo k rychlému hojivému procesu, což znamená, že děložní hrdlo je krátce vystaveno chronickému zánětu. Takže, abychom to zopakovali. Po chirurgickém zákroku, jako je například LEEP, je to fantastické. Skvělá data pro TIAB, k hojení, k podpoře hojení stavu děložního hrdla. Toto jsou dvě odlišné univerzity, milánská a neapolská, a mají vysoká čísla, protože mají k dispozici 327 pacientů s CIN2, tohle je velmi zajímavé pro tebe, Vladimíre, 300 pacientů s CIN2, kteří podstoupili LEEP, bylo náhodně rozděleno do dvou skupin a bylo použita léčba pomocí TIAB a kyseliny hyaluronové, která je obsažena v TIAB, což umožnilo rychlé zahojení vnějšího čípku po podstoupení LEEP. Takže jsou to velká data díky zmíněným 300 pacientům.

Jiná indikace, další dvě odlišné indikace jiných dvou univerzit v Itálii – Sicilská univerzita v Messině a dále Římská univerzita. Na Římské univerzitě studují TIAB ve skupině s mírnou dysplazií. Dříve jsme již o tomto problému mluvili. Pro mírné dysplazie s vysokým rizikem HPV s děložním ektropiem, se v klinické praxi používá TIAB a prokázalo se, že se jedná o slibný terapeutický preparát, jediný preparát pro léčbu mírné dysplazie zapříčiněné HPV. Takže jako prevence, ne jako zpětná léčba, ale jako prevence.

Ta poslední je neuvěřitelná. Toto je Sicilská univerzita. Zde se jedná o sexualitu. Na této univerzitě používají FSFI, jak víte jedná se o stručný dotazník, který měří sexuální fungování žen. Sexuální vzrušení, orgasmus, uspokojení a bolestivost. A závěry jsou neuvěřitelné. Pozorovali výrazné zlepšení v FSFI i VHIS, což je další měřítko hodnocení. Jedná se o dvě důležitá měřítka hodnocení sexuálního chování, která zohledňují přímé a nepřímé známky zvýšené vaginální epitalizace, která nastává po léčbě pomocí TIAB. Co to znamená? Pokud se vyskytne jakýkoliv malý problém, sexuální problém, po použití TIAB se stav velmi výrazně zlepší.

A nyní se posuneme k zevnímu pohlavnímu orgánu a budeme hovořit o vulvě. Toto je další důležitá práce, stejně jako moje práce, práce mého kamaráda. Můj kamarád je vedoucí oddělení – a jak vidíte, moje jméno je vždy uvedeno jako druhé, protože on je ředitelem, vedoucím oddělení vulválních onemocnění v Miláně. Víte, občas, když dermatologové mají problémy a potíže, pošlou do tohoto oddělení své pacienty s žádostí o pomoc. A tak publikujeme toto o vulvální dermatóze, protože vulvální dermatóza je velmi, velmi důležitý stav.

S naším systémem TIAB, TIAB pěnou, máme velmi, velmi dobrá data v léčbě s použitím kortizonu, kortizonové terapie. Pozadím bylo, že vulvální dermatitida nebo dermatóza jsou zánětlivá onemocnění genitální kůže způsobující svědění, pálení a plak a dále také dermatilománii a lineární trhliny. A naším cílem je ohodnotit účinnost naší TIAB pěny, titaniového komplexu a ujistit se, že tato léčba podporuje tu druhou léčbu. Druhá léčba, jak víte, je kortizonová léčba. Takže 36 žen starších 18 let trpících kontaktní vulvální dermatitidou bylo zařazeno do studie a výsledek byl velmi, velmi dobrý, protože TIAB představuje vhodný prostředek k redukci symptomů a známek vulvální dermatitidy. A tak je velmi, velmi důležité vědět, že v budoucnosti budete mít tuto pěnu a to je dostatečné k léčbě mnoha vulválních onemocnění.

Tento slide je opět od společnosti Linnea. Mají pěnu a používají tuto pěnu, prodávají tuto pěnu v Evropě a jižní Americe na vulvální začervenání, potíže při pohlavním styku, potíže při sportu, mechanickou námahu – například někdy na kole, pokud sportujete příliš, může dojít k obyčejnému začervenání vulvy. Tuto pěnu můžete také použít při trhlinách způsobených sportem, pohlavní stykem či při porodu. Snažíme se používat TIAB na poporodní trhliny, vulvální dystrofii a také stárnutí. Také stárnutí je velmi důležité, snažíme se používat TIAB v menopauze i po menopauze. Starší ženy s potížemi, s vulválními potížemi, u těchto žen používáme pěnu s dobrými výsledky.

A zde máme nové protokoly. Jeden protokol začíná opět bakteriální vaginózou, což je to nejsložitější, protože bakteriální vaginóza není infekce, ale pouze nerovnováha, takže musíme pečlivě pracovat s TIAB a dívat se na něj tak, jakože představuje dostatečný nástroj k minimalizování recidivy, protože velký problém BV není jedna instance, ale opakovaná recidiva. A dále chceme provést další protokol, další klinický test na děložním ektropiu, symptomatickém ektropiu a proto také zde začnou nové testy.

A na závěr malé shrnutí. Oxid titaničitý vytváří platformu, na kterou jsou navázané ionty stříbra pomocí kovalentních vazeb. Toto je základ, na toto je TIAB systém zaměřen. Monovalentní ionty stříbra v našem TIAB představuje jedinečný znak, protože jsou aktivní i při velmi malých koncentracích a jsou stabilní a aktivní. Ionty TIAB disponují prokázanými antimikrobiálními znaky, kdy je exponovaná část Ag vázána na funkční skupinu proteinů, což má za následek denaturaci proteinu a nakonec i zánik buněk bakterie. Takže zde je silná antimikrobiální aktivita. TIAB vytváří bariéru, která nemá vliv na fyziologické rysy epitelu a dodává efektivní ochranu proti vnějším vlivům, a zároveň vytváří nejlepší možné mikroprostředí pro přirozené hojení epitelu.

NMTECH je společnost prodávající TIAB po celém světě, je to patentovaná technologie a rád bych vám všem tímto poděkoval.V případě zájmu o více informací, celém znění studií nebo návštěvu reprezentanta společnosti nás neváhejte kontaktovat emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky +420 245 008 572.Ke stažení

Titanium dioxide wih monovalnet silver ions and its aplikaction in gynecology

prof. Franco Vicariotto - užití tiab v gynekologii


Prof. Franco Vicariotto M.D.

Prof. Franco Vicariotto M.D.
 • absolvent oboru Medicína a chirurgie na Univerzitě v Miláně (obor porodnictví a gynekologie)
 • specializovaný konzultant v nemocnicích v Miláně (Humanitas San PIO X a Vittore Buzzi)
 • člen představenstva několika vědeckých společností:
  • Italian Society of Menopause
  • European Society for Infectious Diseases in Ob-Gyn
  • Italian society of supplements in Obstetrician and Gynecology
 • klinický poradce společnosti IMS Health
 • klinický poradce v oblasti ženského zdraví pro několik italských a mezinárodních společností
 • autor mnoha publikací a přednášející na vědeckých setkáních a konferencích v Itálii a zahraničí (více než 40 konferencí v posledních dvou letech)
 

Subscribe to our mailing list

* indicates required