Povinné údaje společnosti HEATON Group a.s.:

A. Část identifikační

Obchodní firma: HEATON Group a.s.

Sídlo: Na Pankráci 14, 140 00 Praha 4

IČ: 24175854

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 17616

B. Účetní závěrky

účetní závěrku za rok 2016 naleznete zde

účetní závěrky za předcházející období naleznete ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 17616

C. Pozvánky na valné hromady

společnost má jediného akcionáře

D. Prohlášení o příslušnosti ke koncernu

společnost je součástí koncernu, prohlášení naleznete zde

E. Znalecký posudek dle § 91 z.č. 90/2012 Sb.

není

F. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku naleznete zde

G. Výroční zpráva

výroční zprávu naleznete zde

H. Výzva k předložení akcií a oznámení o následcích spojených s prodlením dle zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností

nevyžaduje se

I. Zpráva o finanční asistenci podle § 312 z.č. 90/2012 Sb.

není

J. Vysvětlení pro akcionáře podle § 358 z.č. 90/2012 Sb.

není

K. Znění akcionářova protinávrhu dle § 362 z.č. 90/2012 Sb.

není

L. Informace a dokumenty při přeměně korporací

společnost zveřejňuje informace a dokumenty o přeměně korporací ve veřejném rejstříku a Obchodním věstníku