Adele

Perorální hormonální antikoncepce

Kvalitativní a kvantitativní složení

Jedna tableta obsahuje
0,15 mg desogestrelum (= 150 mikrogramů)
0,03 miligramu ethinylestradiolum (= 30 mikrogramů)
Obsahuje 68,55 mg laktózy (ve formě monohydrátu laktózy).

Léková forma

Tablety. Bílé, bikonvexní kulaté tablety.

Způsob výdeje a hrazení

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.