Ebelya

Perorální hormonální antikoncepce

Kvalitativní a kvantitativní složení

Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum 150 mikrogramů a ethinylestradiolum 30 mikrogramů.

Léková forma

Žlutá, lesklá, kulatá bikonvexní obalená tableta.

Způsob výdeje a hrazení

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.