Flaya

Perorální hormonální antikoncepce

Kvalitativní a kvantitativní složení

Jedna tableta obsahuje
Chlormadinoni acetas 2 mg a ethinylestradiolum 0,030 mg.
Pomocná látka
Jedna potahovaná tableta obsahuje 65,37 mg monohydrátu laktosy

Léková forma

Potahované tablety. Kulaté růžové potahované tablety.

Způsob výdeje a hrazení

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.