Katya

Perorální hormonální antikoncepce

Kvalitativní a kvantitativní složení

Léčivé látky
Jedna obalená tableta obsahuje Ethinylestradiolum 0,030 mg a Gestodenum 0,075 mg.
Pomocné látky
Monohydrát laktosy 38mg, sacharosa 20mg

Léková forma

Obalené tablety. Bílé kulaté bikonvexní obalené tablety bez značení.

Způsob výdeje a hrazení

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.