Luisea

Perorální hormonální antikoncepce

Kvalitativní a kvantitativní složení

Jedna tableta obsahuje
ethinylestradiolum 0,020 mg
drospirenonum 3 mg

Léková forma

Potahovaná tableta.

ZPŮSOB VÝDEJE A HRAZENÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.