Nelya

Perorální hormonální antikoncepce

Kvalitativní a kvantitativní složení

24 žlutých potahovaných tablet
Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,060 mg gestodenum a 0,015 mg ethinylestradiolum.
Pomocná látka: laktóza 39,9 mg

4 bílé tablety placeba (neaktivní)
Tableta neobsahuje léčivé látky.
Pomocná látka: laktóza 59,5 mg

Léková forma

Aktivní potahovaná tableta je kulatá žlutá tableta s konvexními stranami. Tableta placeba je kulatá bílá tableta s konvexními stranami.

Způsob výdeje a hrazení

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.