Sirmya

Perorální hormonální antikoncepce

Kvalitativní a kvantitativní složení

Jedna potahovaná tableta obsahuje obsahuje dienogestum 2 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Léková forma

Bílá, cylindrická, bikonvexní potahovaná tableta o průměru 6 mm.

Způsob výdeje a hrazení

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.