Teyla

Vaginální hormonální antikoncepce

Kvalitativní a kvantitativní složení

Teyla obsahuje etonogestrelum 11 mg a ethinylestradiolum 3,474 mg. Kroužek uvolňuje průměrně etonogestrelum 0,120 mg a ethinylestradiolum 0,015 mg za 24 hodin po dobu 3 týdnů.

Léková forma

Vaginální inzert.
Teyla je ohebný, průhledný, bezbarvý až téměř bezbarvý kroužek, který má zevní průměr 54 mm a průměr průřezu 4 mm.

Způsob výdeje a hrazení

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.