Vreya

Léčbě akné, seborey nebo mírného hirsutismu u žen, které dosáhly pohlavní zralosti v případech, kdy je hormonální léčba shledána nutnou

Kvalitativní a kvantitativní složení

Léčivá látka
Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,035 mg thinylestradiolum a 2 mg cyproteroni acetas.
Jedna potahovaná tableta obsahuje 31,115 mg monohydrátu laktosy a 19,637 mg sacharosy.

Léková forma

Potahovaná tableta. Popis přípravku: bílá, kulatá bikonvexní, potahovaná tableta.

Způsob výdeje a hrazení

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.