Jiné oblasti

RAVATA 2 mg, sublingvální tablety

Substituční léčba závislosti na opioidech v rámci specializované medicínské, sociální a psychologické péče.

Terapeutické indikace

Substituční léčba závislosti na opioidech v rámci specializované medicínské, sociální a psychologické péče. Ravata je indikována k léčbě dospělých a mladistvých ve věku od 15 let, souhlasících s léčbou své závislosti na opioidech.

Způsob výdeje a hrazení

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek není hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

ravata

 

Ravata

Substituční léčba závislosti na opioidech

Terapeutické indikace

Substituční léčba závislosti na opioidech v rámci specializované medicínské, sociální a psychologické péče.

Způsob výdeje a hrazení

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 

RAVATA 8 mg, sublingvální tablety

Substituční léčba závislosti na opioidech v rámci specializované medicínské, sociální a psychologické péče.

Terapeutické indikace

Substituční léčba závislosti na opioidech v rámci specializované medicínské, sociální a psychologické péče. Ravata je indikována k léčbě dospělých a mladistvých ve věku od 15 let, souhlasících s léčbou své závislosti na opioidech.

Způsob výdeje a hrazení

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek není hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění.