Nefrologie

K léčbě hyperfosfatemie u dospělých pacientů podstupujících hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu, nebo u nedialyzovaných dospělých pacientů.

Kvalitativní a kvantitativní složení

Jedna tableta obsahuje sevelameri carbonas 800 mg.
Pomocné látky: jedna potahovaná tableta obsahuje 286,25 mg monohydrátu laktosy.

Léková forma

Potahované tablety

Způsob výdeje a hrazení

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 

K prevenci a léčbě sekundárního hyperparathyroidismu u hemodialyzovaných pacientů s chronickým selháním ledvin.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ:

Rextol 5 mcg/ml

·         1 ml injekčního roztoku obsahuje 5 mikrogramů paricalcitolum.

·         2 ml injekčního roztoku obsahují 10 mikrogramů paricalcitolum.

Pomocné látky: bezvodý etanol (11% v/v, 0,110 ml/1ml) a propylenglykol.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok
Čirý a bezbarvý vodný roztok bez viditelných částic.

ZPŮSOB VÝDEJE A HRAZENÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění.