K léčbě hyperfosfatemie u dospělých pacientů podstupujících hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu, nebo u nedialyzovaných dospělých pacientů.

Kvalitativní a kvantitativní složení

Jedna tableta obsahuje sevelameri carbonas 800 mg.
Pomocné látky: jedna potahovaná tableta obsahuje 286,25 mg monohydrátu laktosy.

Léková forma

Potahované tablety

Způsob výdeje a hrazení

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění.