Nemocniční segment

Tazip

Antibiotikum na léčbu závažných, život ohrožujících stavů

Terapeutické indikace

Přípravek Tazip je indikován pro terapii následujících infekcí u dospělých a dětí starších 2 let.

Dospělí a dospívající pacienti

  • závažné pneumonie zahrnující nozokomiální a ventilátorovou pneumonie;
  • komplikované infekce močového ústrojí (včetně pyelonefritidy);
  • komplikované nitrobřišní infekce;
  • komplikované infekce kůže a měkkých tkání (včetně infekcí diabetické nohy).

Léčba pacientů s bakteriémií, která se vyskytne ve spojení s, nebo u níž existuje podezření, že je spojená s některou z výše uvedených infekcí.

Přípravek Tazip je možné užívat při léčbě neutropenických pacientů s horečkou, u níž existuje podezřením, že je způsobena bakteriální infekcí.

Děti ve věku od 2 do 12-ti let

  • komplikované nitrobřišní infekce

Přípravek Tazip je možné užívat při léčbě neutropenických pacientů s horečkou, u níž existuje podezřením, že je způsobena bakteriální infekcí.

Je potřeba dbát ohled na oficiální pokyny týkající se náležitého používání antibakteriálních přípravků.

Způsob výdeje a hrazení

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 

Gecrol

Profylaxe rejekce transplantátu

Terapeutické indikace

Přípravek GECROL je indikován u dětí a dospělých pro Profylaxi rejekce transplantátu u příjemců jaterního, edvinového nebo srdečního alogenního štěpu.

Léčbu v případě rejekce alogenního štěpu resistentního na léčbu jinými imunosupresivními léčivými přípravky.

Způsob výdeje a hrazení

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.