Symptomatická léčba urgentní inkontinence u dospělých s hyperaktivním močovým měchýřem

Kvalitativní a kvantitativní složení

Zabcare 5 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg solifenacini succinas, což odpovídá 3,8 mg solifenacinum.
Zabcare 10 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg solifenacini succinas, což odpovídá 7,5 mg solifenacinum.
Pomocné látky: monohydrát laktózy 107,5 mg 102,5 mg

Léková forma

Potahované tablety

Způsob výdeje a hrazení

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 

Seznam produktů