O nás

Distribuce:

HEATON je držitelem oprávnění k distribuci léčivých přípravků. Jeho znalost lokálního prostředí v oblasti distribuce, zejména v ČR, ale také v SR a RO, umožňuje jeho zákazníkům efektivnější počáteční penetraci trhu při uvádění nových produktů na trh.

Marketing a propagace:

HEATON nabízí aktivní podporu prodeje vlastními týmy farmaceutických reprezentantů Spektrum propagačních aktivit zahrnuje návrh marketingových strategií a taktik, návrh a produkci marketingových plánů. Kombinace výše uvedených služeb je možná dle přání zákazníka.

Konzultace:

HEATON poskytuje konzultace a analýzy trhů střední Evropy, nejen České republiky, ale i Slovenska a Rumunska. Tyto analýzy poskytují zákazníkům informace nutné k rozhodování o vstupu na trh.

 

Historie společnosti:

2000 – Založení společnosti

2002 – Příchod nového vlastníka společnosti a změna orientace na oblast farmacie a s ní spojených služeb. Z počátku bylo působení společnost zaměřeno na poskytování vyškolené prodejní síly třetím stranám a propagaci léčiv obchodních partnerů. V průběhu si společnost začala budovat vlastní portfolio léčivých přípravků a stala se držitelem jejich registračních rozhodnutí.

2006 – Společnost uvedla na český trh první přípravky z vlastního portfolia z oblasti gynekologie a onkologie.

2010 – Otevření první zahraniční pobočky na Slovensku. Společnost zde začala s propagací gynekologického portfolia prostřednictvím vlastního vyškoleného týmu obchodních zástupců.

2012 – Dochází k reorganizaci společnosti a vzniku společnosti HEATON Group a.s., která je vlastníkem všech svých dceřiných společností.

2015 – Heaton otevírá další pobočku v Rumunsku, jejíž portfolio zahrnuje onkologické a gynekologické léčivé přípravky.

2016  V důsledku firemní expanzní politiky, jsou produkty společnosti Heaton na trhu již v 10 zemích.

2017  Společnost přichází na trh s novou řadou produktů pro ženy a dívky pod obchodní značkou GYNELLA.

OBLASTI PŮSOBENÍ A ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI:

Česká republika - portfolio
Slovenská republika - portfolio
Rumunsko - portfolio

Heaton struktura EN 2017

HODNOTY SPOLEČNOSTI:

Společnost Heaton vytváří hodnoty tím, že poskytuje zdravotnické produkty, služby a řešení v oblasti farmaceutického průmyslu inovativními a nákladově efektivními způsoby.

Tyto hodnoty upevňuje tím, že stanovuje nejvyšší standardy v provozu, spolehlivosti, bezpečnosti a snižování nákladů v našem oboru.

Skupina Heaton vlastní certifikát ISO 9001/2008 na prodej a propagaci léčiv, je držitelem distribučního povolení, povolení pro zacházení s omamnými látkami a certifikátu pro správnou výrobní praxi (GMP).