Aktuálne

BRODOVY DNY 2017

6. – 7. apríl 2017 | Ústí nad Labem

Na začiatku apríla sa v Ústí nad Labem konali Brodovy dny. Úlohu odborného garanta prevzala prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc. Na tejto, už tradičnej konferencii sa zišli nefrológovia z celé České republiky. Odborný program bol rozdelený do šiestich blokov. Garantom každého z blokov bol významný nefrológ napr. prof. Ryšavá, prof. Tesař, prof. Viklický, doc. Reischig, prof. Zadražil, prof. Rychlík. V rámci prednášok zazneli nové zaujímavé kazuistiky, diskutovalo sa o diagnostických a terapeutických postupoch naprieč širokým spektrom nefrologickej problematiky. Do programu bol zarazený i blok o dialyzačnej a transplantačnej  aktivite v ČR v roku 2016.

Čítať ďalej...

KOMPLEXNÉ NOVINKY V ONKOUROLÓGII

19. -20.máj 2017,  Praha

Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol v spolupráci s Onkourologickou sekciou Českej urologickej spoločnosti  ČLS JEP usporiadala v Prahe v Angelo Hotel druhý ročník konferencie Komplexné novinky v onkourológii. Medzi tematické okruhy dvojdennej konferencie patrila problematika diagnostiky a liečby onkologických ochorení obličiek, prostaty i močového mechúra. Odborníci diskutovali o možnostiach chemoterapie a imunoterapie nádorových ochorení.

Čítať ďalej...

XIV. workshop mnohopočetný myelóm s medzinárodnou účasťou a Ročné stretnutie Českej myelómovej skupiny

5. -16. apríl 2016, Mikulov

V malebnom moravskom meste Mikulov sa v hoteli Galant stretli lekári na tradičnom, tento rok už XIV. workshope – o mnohopočetnom myelóme.

Čítať ďalej...

SYMPÓZIUM SEVEROČESKÝCH PSYCHIATROV

26. -27.máj 2017, Doksy

Posledný májový víkend usporiadala Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sympózium severočeských psychiatrov. Záštitu nad sympóziom prevzal zástupca hajtmana Ústeckého kraja RSDr. Stanislav Rybák. Odborným garantom sympózia bola MUDr. Zdenka Staňková, lekárka psychiatrického oddelenia ústecké nemocnice. Odborný program bol rozdelený do dvoch dní, odborníci si predávali svoje skúsenosti zo spolupráce adiktológa a psychiatra na psychiatrickom oddelení. Ďalší blok prednášok bol venovaný trendom v terapii depresívnych porúch.

Čítať ďalej...

Konferencia Angis pre farmaceutov

18. -19. marec, Praha

Spoločnosť Angis je organizátorom už tradičných vzdelávacích seminárov pre farmaceutov po celej ČR. Na vybraných seminároch v Ústí nad Labem, Prahe a v Olomouci bola spoločnosť Heaton jedným z partnerov tohto stretnutia.

Čítať ďalej...