Aktuálne

6. Partnerský deň s Českou nefrologickou spoločnosťou

17. február 2016, Praha

Spoločnosť Heaton bola pre rok 2015/2016 zlatým partnerom Českej nefrologickej spoločnosti.

Čítať ďalej...

7. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2016

„Lekári a sestry spoločne proti zhubným nádorom“

Praha, 27. – 29. 1. 2016

V posledných januárových dňoch sa už tradične, v pražskom Clarion Congress Hoteli, konalo najväčšie české multiodborové kolokvium zamerané na onkologickú problematiku - PragueONCO.

Čítať ďalej...

8. konferencia kolposkopie a cervikálnej patológie

Praha, 11. -13. december 2015

Adventný víkend je v pražskom hoteli Pyramída už tradične venovaný stretnutiu ambulantných gynekológov a gynekológov, členov Sekcie kolposkopie a cervikálnej patológie. Aj tento rok sa zišlo niekoľko stoviek odborníkov z Českej a Slovenskej republiky na trojdňovom stretnutí, tento rok obohatenom o zahraničných odborníkov z Nemecka a UK.

Čítať ďalej...

Spoločnosť HEATON uviedla na trh prvý generický bortezomib v Európe

Jednou z najzaujímavejších molekúl z oblasti onkológie je účinná látka bortezomib. Bortezomib je prvým v klinickej praxi používaným inhibítorom proteazómu. Na rozdiel od ostatných proti nádorových prípravkov je mechanizmus účinku bortezomibu úplne odlišný.

Čítať ďalej...

XXIV. Česká urogynekológia Praha

Praha, 3. december 2015

Už tradične, prvý štvrtok mesiaca decembra – tento rok teda 3. decembra usporiadala Urogynekologická spoločnosť ČR spolu so Sekciou urogynekológie ČGPS ČLS JEP a Gynekologicko-pôrodnickou klinikou 3. LF UK Praha a FN Kráľovské Vinohrady XXIV. urogynekologickú konferenciu. Konferencia sa konala pod záštitou prof. MUDr. Michala Anděla, CSc., dekana 3. LF UK.

Čítať ďalej...