8. konferencia kolposkopie a cervikálnej patológie

Praha, 11. -13. december 2015

Adventný víkend je v pražskom hoteli Pyramída už tradične venovaný stretnutiu ambulantných gynekológov a gynekológov, členov Sekcie kolposkopie a cervikálnej patológie. Aj tento rok sa zišlo niekoľko stoviek odborníkov z Českej a Slovenskej republiky na trojdňovom stretnutí, tento rok obohatenom o zahraničných odborníkov z Nemecka a UK.

Na úvod konferencie zaznela prednáška o význame založenia cervikálnej a kolposkopickej spoločnosti. V nasledujúcich prednáškach zazneli skúsenosti s diagnostikou a terapiou gynekologických a onkologických ochorení. Jeden z blokov prednášok bol venovaný súčasným možnostiam reprodukčnej medicíny v liečbe porúch plodnosti po onkologickom ochorení. Pozornosť bola venovaná problematike screeningu cervikálneho karcinómu a ďalších onkologických ochorení. Súčasťou odbornej konferencie bola aj prezentácia sponzorov a partnerov.

Spoločnosť Heaton bola jedným z partnerov, ktorí konferenciu podporili.