Spoločnosť HEATON uviedla na trh prvý generický bortezomib v Európe

Jednou z najzaujímavejších molekúl z oblasti onkológie je účinná látka bortezomib. Bortezomib je prvým v klinickej praxi používaným inhibítorom proteazómu. Na rozdiel od ostatných proti nádorových prípravkov je mechanizmus účinku bortezomibu úplne odlišný.

Bortezomib vykazuje silnú reverzibilnú a špecifickú inhibičnú aktivitu proti proteazómu, multikatalytickému enzýmovému komplexu, ktorý zohráva zásadnú úlohu v riadení proteínov kontrolujúcich proces vývoja bunečného cyklu a následne procesy apoptózy. Efektivita bortezomibu bola dokázaná v niekoľkých preklinických štúdiách in vitro a in vivo, kde bola postupne dokázaná účinnosť pri bunečných líniách myelómu, nehodgkinských malígnych lymfómoch, nádoroch pankreasu, prostaty, ovárií, hlavy a krku či chronickej lymfatickej leukémii.

Výhodou bortezomibu je možnosť kombinácie s inými obvyklými liečivými prípravkami a jeho priaznivý bezpečnostný profil. Rýchly nástup účinku spolu s vysokou účinnosťou predstavujú významný prínos v liečbe pacientov.

Spoločnosť HEATON uviedla na trh prvý generický prípravok s účinnou látkou bortezomib v Európe. Tento liečivý prípravok je dostupný vo forme 3,5mg, prášok pre injekčný roztok s možnosťou intravenózneho alebo subkutánneho podania. Na českom trhu je náš bortezomib dostupný od 1.10.2015, momentálne je podávaný pacientom na významných onkologických klinikách:
- Fakultní nemocnice Plzeň, Česká republika
- Fakultní nemocnice Brno, Česká republika
- Fakultní nemocnice Ostrava, Česká republika

Tento liečivý prípravok je od 1.12.2015 dostupný i na Slovensku. V oboch krajinách je liečivý prípravok dostupný v distribučnej sieti a je plne hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. V januári 2016 sa očakáva uvedenie tohto produktu i na rumunský trh.

V ČR a SR je bortezomib indikovaný v monoterapii alebo v kombinácii s pegylovaným liposomálnym doxorubicínom alebo s dexamethazónom alebo v kombinácii s melfalánom a prednisónom k liečbe dospelých pacientov s progresívnym mnohopočetným myelómom, taktiež k liečbe rôznych štádií tohto ochorenia. Na českom trhu je liečivý prípravok s účinnou látkou bortezomib dostupný vo forme 3,5 mg prášok na injekčný roztok a je určený k intravenóznemu alebo subkutánnemu podaniu, nesmie sa podávať inou cestou. Intratekálne podanie viedlo k úmrtiu.

Ak Vás zaujímajú ďalšie informácie o tomto liečivom prípravku, prosím, navštívte sekciu „Naše produkty/ Lieky na lekársky predpis“, nebo nás kontaktujte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.