7. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2016

„Lekári a sestry spoločne proti zhubným nádorom“

Praha, 27. – 29. 1. 2016

V posledných januárových dňoch sa už tradične, v pražskom Clarion Congress Hoteli, konalo najväčšie české multiodborové kolokvium zamerané na onkologickú problematiku - PragueONCO.

Už siedmy krát sa stretli špecialisti z odboru onkológie z Čiech aj zo zahraničia, aby sa podelili o svoje skúsenosti. Zárukou vysokej odbornej úrovne kolokvia boli prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. a doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., ktorí celé stretnutie zaštiťovali. K atraktivite stretnutia prispeli svojimi prednáškami aj prednášajúci z USA, Belgicka, Francúzska a ďalších krajín. Medzi témy, ktorým sa tohtoročný ročník kolokvia venoval, patrili kolorektálny karcinóm, melanóm i karcinóm pľúc, široká oblasť onkogynekológie a ďalšie. Paralelne s programom lekárskej sekcie prebiehal aj program sesterskej sekcie a taktiež seminár určený pacientom.

Kolokvium podporilo množstvo farmaceutických spoločností, nakladateľstiev a iných spoločností. Naše spoločnosť bola jedným zo sponzorov.