6. Partnerský deň s Českou nefrologickou spoločnosťou

17. február 2016, Praha

Spoločnosť Heaton bola pre rok 2015/2016 zlatým partnerom Českej nefrologickej spoločnosti.

V rámci tohto partnerstva usporiadala naša spoločnosť v polovici apríla v spolupráci s Českou nefrologickou spoločnosťou v Pražskom konferenčnom Anděl´s hoteli stretnutie nefrológov. Partnerský deň na téma „Súčasné kontroverzie a otázniky v diagnostike a terapii infekcií močových ciest“ oslovil okrem nefrológov aj odborníkov z radov urológov, gynekológov aj praktických lekárov. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa Partnerského dňa zúčastnilo viac ako šesť desiatok lekárov z Čiech a Moravy.

O skúsenosti s diagnostikou aj liečbou infekcií močových ciest sa podelil urológ Doc. MUDr. Miloš Broďák z Hradca Králové, gynekológ doc. MUDr. Tomáš Fait z Prahy prispel svojím príspevkom o špecifikách terapie u tehotných žien. Problematike sexuálne prenosných ochorení sa venovala prof. MUDr. Jana Hercogová z Prahy a MUDr. Hana Zákoucká z Prahy. O súčasných trendoch v terapii, o vhodnosti použitia antibiotík a ďalších skupín liečiv pri terapii infekcií močových ciest pohovorila doc. MUDr. Miroslava Horáčková z Prahy. Sprievodcom večera a moderátorom odbornej diskusie bol prof. Mudr. Ivan Rychlík, predseda ČNS.

Napísali o nás