XIV. workshop mnohopočetný myelóm s medzinárodnou účasťou a Ročné stretnutie Českej myelómovej skupiny

5. -16. apríl 2016, Mikulov

V malebnom moravskom meste Mikulov sa v hoteli Galant stretli lekári na tradičnom, tento rok už XIV. workshope – o mnohopočetnom myelóme.

V rámci tejto akcie sa konalo aj stretnutie Českej myelómovej skupiny. Odborníci sa podelili o svoje skúsenosti s diagnostikou a terapiou mnohopočetného myelómu aj príbuzných diagnóz, prebiehalo hodnotenie a plánovanie preklinického aj klinického výskumu v tejto oblasti. V rámci piatkového večera vystúpil i prof. Bart Barlogie, ktorý sa vo svojom príspevku venoval možnostiam intenzívnych liečebných postupov vedúcich k vyliečeniu pacientov s mnohopočetným myelómom. Prof. Barlogie následne prevzal Kahlerovu cenu za prínos v oblasti monoklonálnych gamapatií.

V priebehu dvoch dní, paralelne s hlavným programom prebiehali taktiež sekcie genomická, biochemická a flowcytometrická. Pozornosť bola venovaná aj prebiehajúcim, výskumným projektom i stavu RMG registru.

Spoločnosť Heaton bola jedným z partnerov workshopu.