BRODOVY DNY 2017

6. – 7. apríl 2017 | Ústí nad Labem

Na začiatku apríla sa v Ústí nad Labem konali Brodovy dny. Úlohu odborného garanta prevzala prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc. Na tejto, už tradičnej konferencii sa zišli nefrológovia z celé České republiky. Odborný program bol rozdelený do šiestich blokov. Garantom každého z blokov bol významný nefrológ napr. prof. Ryšavá, prof. Tesař, prof. Viklický, doc. Reischig, prof. Zadražil, prof. Rychlík. V rámci prednášok zazneli nové zaujímavé kazuistiky, diskutovalo sa o diagnostických a terapeutických postupoch naprieč širokým spektrom nefrologickej problematiky. Do programu bol zarazený i blok o dialyzačnej a transplantačnej  aktivite v ČR v roku 2016.

Spoločnosť Heaton bola jedným z partnerov tejto konferencie.

brodovy-dny lekari-clarion 2017-04-06 052

brodovy-dny lekari-clarion 2017-04-06 051