SYMPÓZIUM SEVEROČESKÝCH PSYCHIATROV

26. -27.máj 2017, Doksy

Posledný májový víkend usporiadala Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sympózium severočeských psychiatrov. Záštitu nad sympóziom prevzal zástupca hajtmana Ústeckého kraja RSDr. Stanislav Rybák. Odborným garantom sympózia bola MUDr. Zdenka Staňková, lekárka psychiatrického oddelenia ústecké nemocnice. Odborný program bol rozdelený do dvoch dní, odborníci si predávali svoje skúsenosti zo spolupráce adiktológa a psychiatra na psychiatrickom oddelení. Ďalší blok prednášok bol venovaný trendom v terapii depresívnych porúch.

Spoločnosť Heaton  bola jedným z partnerov tohto sympózia.