Gynekológia

Teyla

Kontracepčný vaginálny inzert

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Liečivá látka
Teyla obsahuje 11,0 mg etonogestrelu a 3,474 mg etinylestradiolu. Krúžok uvoľňuje za 24 hodín v priemere 0,120 mg etonogestrelu a 0,015 mg etinylestradiolu počas obdobia 3 týždňov.

Pomocné látky

Teyla obsahuje kopolymér etylénu s vinylacetátom, 28 % vinylacetátu, polyuretán.

Lieková forma

Vaginálny inzert.

Spôsob výdaja a hradenia

Výdaj liečivého prípravku je viazaný na lekársky predpis. Liečivý prípravok nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

 

 

Sirmya

Perorálna hormonálna antikoncepcia

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Každá tableta obsahuje 2 mg dienogestu a 0,03 mg etinylestradiolu.

Lieková forma

Biela cylindrická bikonvexná filmom obalená tableta s priemerom 6 mm.

Spôsob výdaja a hradenia

Výdaj liečivého prípravku je viazaný na lekársky predpis. Liečivý prípravok nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

 

Ebelya

Perorálna hormonálna antikoncepcia

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Každá tableta obsahuje
150 mikrogramov levonorgestrelu a 30 mikrogramov etinylestradiolu.

Lieková forma

Žltá, lesklá okrúhla bikonvexná obalená tableta.

Spôsob výdaja a hradenia

Výdaj liečivého prípravku je viazaný na lekársky predpis. Liečivý prípravok nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

 

Vexya

Perorálna hormonálna antikoncepcia

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Tableta obsahuje
0,020 mg etinylestradiolu
3 mg drospirenónu

Lieková forma

Filmom obalená tableta

Spôsob výdaja a hradenia

Výdaj liečivého prípravku je viazaný na lekársky predpis. Liečivý prípravok nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

 

Adele

Perorálna hormonálna antikoncepcia

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Každá tableta obsahuje
0,15 mg desogestrelum (= 150 mikrogramov)
0,03 miligramu ethinylestradiolum (= 30 mikrogramov)
Obsahuje 68,55 mg laktózy (ako monohydrát laktózy).

Lieková forma

Tablety. Bílé, bikonvexní okrúhle tablety.

Spôsob výdaja a hradenia

Výdaj liečivého prípravku je viazaný na lekársky predpis. Liečivý prípravok nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

 

Katya

Perorálna hormonálna antikoncepcia

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Liečivá
Každá tableta obsahuje 30 mikrogramov etinylestradiolu a 75 mikrogramov gestodénu.
Pomocné látky
Katya obsahuje 38 mg monohydrátu laktózy a 20 mg sacharózy.

Lieková forma

Biele okrúhle bikonvexné sladené obalené tablety bez označenia.

Spôsob výdaja a hradenia

Výdaj liečivého prípravku je viazaný na lekársky predpis. Liečivý prípravok nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

 

 

Natalya

Perorálna hormonálna antikoncepcia

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Jedna tableta obsahuje
0,15 mg desogestrelum (= 150 mikrogramů)
0,02 miligramu ethinylestradiolum (= 20 mikrogramů)
Obsahuje 68,55 mg laktózy (ve formě monohydrátu laktózy).

Lieková forma

Tablety. Bílé, bikonvexní kulaté tablety.

Spôsob výdaja a hradenia

Výdaj liečivého prípravku je viazaný na lekársky predpis. Liečivý prípravok nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

 

 

Sunya

Perorálna hormonálna antikoncepcia

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Liečivá
Každá obalená tableta obsahuje 20 mikrogramov etinylestradiolu a 75 mikrogramov gestodénu.
Pomocné látky
Sunya obsahuje 38 mg monohydrátu laktózy a 20 mg sacharózy.

Lieková forma

Obalená tableta. Biele okrúhle bikonvexné sladené obalené tablety bez označenia.

Spôsob výdaja a hradenia

Výdaj liečivého prípravku je viazaný na lekársky predpis. Liečivý prípravok nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

 

 

Vreya

Liečba stredne závažného až závažného androgén – dependentného akné a hirzutizmu u žien v reprodukčnom veku, liečba akné iba po zlyhaní lokálnej alebo systémovej antibiotickej liečby

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Léčivá látka
Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,035 mg thinylestradiolum a 2 mg cyproteroni acetas.
Jedna potahovaná tableta obsahuje 31,115 mg monohydrátu laktosy a 19,637 mg sacharosy.

Lieková forma

Potahovaná tableta. Popis přípravku: bílá, kulatá bikonvexní, potahovaná tableta.

Spôsob výdaja a hradenia

Výdaj liečivého prípravku je viazaný na lekársky predpis. Liečivý prípravok nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.