Gecrol

Profylaxia odvrhnutia transplantátu

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Jedna tvrdá kapsula lieku GECROL 0,5 mg obsahuje 0,5 mg takrolimu.
Jedna tvrdá kapsula lieku GECROL 1 mg obsahuje 1 mg takrolimu.
Jedna tvrdá kapsula lieku GECROL 5 mg obsahuje 5 mg takrolimu.
Pomocné látky:
Jedna tvrdá kapsula lieku GECROL 0,5 mg obsahuje 109,1 mg bezvodej laktózy.
Jedna tvrdá kapsula lieku GECROL 1 mg obsahuje 108,6 mg bezvodej laktózy.
Jedna tvrdá kapsula lieku GECROL 5 mg obsahuje 104,6 mg bezvodej laktózy.

Lieková forma

Tvrdé kapsuly
GECROL 0,5 mg tvrdé kapsuly: tvrdé kapsuly s viečkom a telom kapsuly slonovinovej farby obsahujúce biely prášok.
GECROL 1 mg tvrdé kapsuly: tvrdé kapsuly s viečkom a telom kapsuly bielej farby obsahujúce biely prášok.
GECROL 5 mg tvrdé kapsuly: tvrdé kapsuly s viečkom a telom kapsuly červenej farby obsahujúce biely prášok.

 

Terapeutické indikácie

Profylaxia odvrhnutia transplantátu u príjemcov alogénneho štepu pečene, obličiek alebo srdca.

Liečba odvrhnutia alogénneho štepu rezistentného na liečbu inými imunosupresívnymi liekmi.

Spôsob výdaja a hradenia

Výdaj liečivého prípravku je viazaný na lekársky predpis. Liečivý prípravok je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

 

 

Zoznam produktov