Zabcare

Symptomatická liečba urgentnej inkontinencie u dospelých

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Každá filmom obalená tableta Zabcare 5 mg obsahuje 5 mg solifenacín sukcinátu, čo zodpovedá 3,8 mg solifenacínu.
Každá filmom obalená tableta Zabcare 10 mg obsahuje 10 mg solifenacín sukcinátu, čo zodpovedá 7,5 mg solifenacínu.
Pomocné látky: monohydrát laktózy 107,5 mg 102,5 mg

Lieková forma

Filmom obalená tableta.
Každá 5 mg tableta je okrúhla svetložltá tableta veľkosti približne 8 mm, označená nápisom „390" na jednej strane tablety.
Každá 10 mg tableta je okrúhla svetloružová tableta veľkosti približne 8 mm, označená nápisom „391" na jednej strane tablety

 

Terapeutické indikácie

Zabcare je indikovaný u dospelých na symptomatickú liečbu urgentnej inkontinencie a/alebo zvýšenej frekvencie močenia a nutkania na močenie, ktorá sa môže vyskytnúť u pacientov so syndrómom hyperaktívneho močového mechúra.

Spôsob výdaja a hradenia

Výdaj liečivého prípravku je viazaný na lekársky predpis. Liečivý prípravok je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

 

 

Zoznam produktov