O nás

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI:

2000 – Založenie spoločnosti

2002 – Príchod nového vlastníka spoločnosti a zmena orientácie na oblasť farmácie a s ňou spojených služieb. Z počiatku bolo pôsobenie spoločnosti zamerané na poskytovanie vyškolenej predajnej sily tretím stranám a propagáciu liečiv obchodných partnerov. Postupne si spoločnosť začala budovať vlastné portfólio liečivých prípravkov a stala sa držiteľom ich registračných rozhodnutí.

2006 – Spoločnosť uviedla na český trh prvé prípravky z vlastného portfólia z oblasti gynekológie a onkológie.

2010 – Heaton otvoril prvú zahraničnú pobočku a to na Slovensku. Tu začala spoločnosť s propagáciou gynekologických produktov prostredníctvom vlastného vyškoleného predajného týmu.

2012 – Došlo k reorganizácii spoločnosti, kedy vznikla materská spoločnosť Heaton Group a.s., ktorá je 100% vlastníkom všetkých svojich dcérskych spoločností. Skupina Heaton je držiteľom registračných rozhodnutí niekoľkých molekúl. V portfóliu spoločnosti Heaton sú liečivé prípravky zamerané na oblasť gynekológie, onkológie, transplantológie, urológie, nefrológie a na nemocničný segment antibiotík. Heaton svoje portfólio neustále doplňuje o nové, atraktívne molekuly. Spoločnosť sa okrem propagácie a predaja liečiv zaoberá vlastným výskumom a vývojom onkologických generík zo skupiny taxánov so cieleným účinkom. V tejto oblasti má podaných aj niekoľko patentov.

2015 – Heaton pokračuje vo svojej expanzívnej politike a otvára ďalšiu pobočku v Rumunsku, kde propaguje onkologické a gynekologické produkty.

Skupina Heaton stále pokračuje vo svojej expanzívnej politike so zameraním na nové teritóriá hlavne v oblasti juhovýchodnej Európy (SEE).

OBLASTI PÔSOBENIA A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI:

Česká republika - portfolio
Slovenská republika - portfolio
Rumunsko - portfolio

HODNOTY SPOLOČNOSTI:

Spoločnosť Heaton vytvára hodnoty tým, že poskytuje zdravotnícke produkty, služby a riešenia v oblasti farmaceutického priemyslu inovatívnymi a nákladovo efektívnymi spôsobmi.

Tieto hodnoty upevňuje tým, že stanovuje postupy najvyššej kvality v prevádzke, spoľahlivosti, bezpečnosti a znižovaní nákladov v našom odbore.

Skupina Heaton vlastní certifikát ISO 9001/2008 na predaj a propagáciu liečiv, je držiteľom distribučného povolenia, povolenia pre zaobchádzanie s omamnými látkami a certifikátu pre správnou výrobnú prax (GMP).