Služby

Distribúcia

HEATON je držiteľom oprávnenia k distribúcii liečivých prípravkov. Jeho znalosť lokálneho prostredia v oblasti distribúcie, hlavne v ČR, ale aj v SR a RO, umožňuje jeho zákazníkom efektívnejšiu počiatočnú penetráciu trhu pri uvádzaní nových produktov na trh.

Marketing a propagácia

HEATON ponúka aktívnu podporu predaja vlastnými tímami farmaceutických reprezentantov. Spektrum propagačných aktivít zahŕňa návrh marketingových stratégií a taktík, návrh a produkciu marketingových plánov. Kombinácia vyššie uvedených služieb je možná podľa priania zákazníka.

Konzultácie

HEATON poskytuje konzultácie a analýzy trhov strednej Európy, nie len Českej republiky, ale aj Slovenska a Rumunska. Tieto analýzy poskytujú zákazníkom informácie nutné k rozhodovaniu o vstupu na trh.