Principiile protecției datelor cu caracter personal

La societatea noastră în comandită HEATON k. s. suntem foarte conștienți de importanța protecției datelor cu caracter personal, de aceea îi acordăm atenția cuvenită. După delimitarea necesară a noțiunilor de bază, în documentul următor veți citi în ce mod sunt protejate și stocate datele referitoare la fiecare dintre vizitatorii site-ului nostru. 

Prin intermediul acestei declarații privind principiile protecției datelor cu caracter personal vrem să vă explicăm cât mai bine modul de colectare și utilizare a datelor cu caracter personal primite de la dumneavoastră, în calitate de vizitatori ai site-ului www.heaton.cz (denumit în continuare „Internet“), al căror operator este HEATON k. s.. Nu colectăm niciun fel de date cu caracter personal ale Dumneavoastră, pe care nu ni le furnizați voluntar. Întotdeauna, când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal și datele prin intermediul Internet-ului, sunteți totodată de acord cu colectarea, utilizarea și punerea la dispoziție a informațiilor în cauză.

Datele Dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate, în conformitate cu legea nr. 101/2000 Sb. /Monitorul Oficial/ privind protecția datelor cu caracter personal (denumită în continuare „LPDCP“), astfel cum a fost modificată și cu principiile directivelor-cadru ale Uniunii Europene pentru protecția datelor, în special cu directivele Parlamentului European și ale Consiliului 95/46/CE.

Administratorul și totodată operatorul acestor date cu caracter personal este societatea HEATON k. s., Str. Na Pankráci Nr. 332/14, codul poștal 140 00, Praga 4, Societatea este înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipal din Praga, secțiunea A, dosarul 76116, CUI: 26206285, CIF: CZ26206285 (denumită în continuare „HEATON“).

Orice fel de informații stocate despre dumneavoastră vor fi utilizate în special (i) pentru furnizarea produselor sau serviciilor solicitate de dumneavoastră, pentru informarea privind noile produse și servicii, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor noastre pentru clienți, în special a Internetului și (ii) în scopul extinderii comunicărilor comerciale prin mijloace electronice, în conformitate cu legea nr. 480/2004 Sb. /Monitorul Oficial/ privind unele servicii ale societății informaționale.

Colectarea datelor cu caracter personal

a) Date cu caracter personal comunicate activ    
În cazul în care societatea Heaton va avea nevoie de date care să îi permită să vă identifice (datele cu caracter personal) sau să vă contacteze în scopul furnizării produsului sau serviciului pe care le-ați cerut, vă solicităm aceste date. Aceste date cu caracter personal pot cuprinde prenumele și numele dumneavoastră, denumirea societății, e-mail-ul, telefonul, adresa și alte informații despre societate sau despre cardul dumneavoastră de plăți/credit, în cazul plății on-line.

b) Informații comunicate pasiv 
În continuare, Internet-ul poate colecta anumite informații privind accesul vizitatorilor Internet (detaliile despre accesul la site-ul internet al societății Heaton se găsesc în Condițiile de utilizare), spre exemplu, adresa IP, cu ajutorul căreia acești utilizatori accesează Internetul, data și ora accesării lor pe Internet, paginile care se deschid din Internet și versiunea de browser din care au vizitat Internet-ul. Aceste informații le obținem prin intermediul așa-numitelor fișiere cookies (informațiile detaliate privind fișierele cookies se găsesc mai jos). Informațiile astfel obținute vor fi folosite pentru personalizarea și pentru furnizarea produselor și serviciilor pe care le-ați solicitat sau pentru care v-ați dat consimțământul. HEATON poate folosi datele cu caracter personal pentru furnizarea serviciilor îmbunătățite pentru clienți și a produselor corespunzătoare și pentru inovarea Internetului, precum și pentru simplificarea utilizării Internet care se poate realiza astfel încât să se elimină necesitatea de a introduce repetat aceleași informații și Internetul să se adapteze la preferințele concrete sau la interesele utilizatorului său.

Consimțământul pentru procesarea datelor cu caracter personal

Prin completarea și trimiterea formularului de înregistrare corespunzător, sau prin înregistrarea în aplicație sau pe pagina Facebook, în temeiul Regulamentului General privind Protecția Datelor (Regulamentul (UE) nr. 679/2019 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, numit în continuare GDPR ), al legii Nr. 110/2019 Sb. /M.O./ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, numită in continuare „Legea” și al legii nr. 480/2004 Sb. /M.O./, astfel cum a fost modificată (legea privind unele servicii ale societății informaționale), îmi dau consimțământul pentru ca societatea în comandită HEATON k. s., cu sediul social în Str. Na Pankráci Nr. 14, codul poștal 140 00, Praga 4 (denumită în continuare „Administratorul“) să proceseze datele mele cu caracter personal, introduse în acest formular în:

1.scopurile de marketing ale administratorului – în special, trimiterea newsletter-ului informațional periodic, a mesajelor de publicitate referitoare la oferta de produse și servicii proprii, trimiterea informațiilor privind campaniile de organizare, serviciile și contactarea pentru efectuarea prospectării pieței și a cercetării de marketing. Contactarea se face prin vizita personală, poșta electronică sau telefonic;

2.scopul analizei datelor cu caracter personal care permite, în special, primul contact cu clienții, concret (așa-numitul direct mailing).

Acest consimțământ pentru procesarea datelor mele cu caracter personal îl dau benevol, pe o perioadă nedeterminată, începând cu data acordării lui, resp. până la data când voi revoca acest consimțământ. Declar că informațiile furnizate de mine sunt adevărate și sunt acordate liber-consimțit.

Prin date cu caracter personal se înțeleg informațiile cuprinse în acest formular, în special: prenumele, numele, telefonul, adresa de e-mail, adresa locului de muncă.

Declar că sunt conștient de drepturile mele privind accesul la datele mele cu caracter personal, corectarea erorilor și a inexactităților, ștergerea și transferabilitatea datelor mele cu caracter personal, posibilitățile de a solicita limitarea procesării și de a ridica obiecții împotriva procesării, precum și posibilitățile de a revoca oricând acest consimțământ. Iau de asemenea la cunoștință faptul că prin revocarea consimțământului meu nu se aduce atingere legalității procesării care rezultă din consimțământul care a fost dat înainte de revocarea lui.

Aceste drepturi ale dumneavoastră se pot exercita prin trimiterea unui e-mail la adresa: info@heaton.cz, prin contactarea serviciului nostru pentru clienți la numărul +420 242 428 690 sau prin trimiterea în scris a cererii pe adresa Administratorului.

Totodată, iau la cunoștință și sunt de acord cu faptul că datele cu caracter personal furnizate de mine în acest formular, în scopul menționat mai sus și pentru perioada menționată mai sus vor fi procesate de Administrator și stocate manual și automat prin intermediul propriilor angajați autorizați, eventual prin intermediul terților (spre exemplu, al partenerilor contractuali externi și al procesatorilor de date cu caracter personal), a căror listă actualizată va fi publicată pe site-ul Administratorului.

Declar că am luat cunoștință de detaliile privind procesarea datelor cu caracter personal menționate în Principiile de procesare a datelor cu caracter personal. În cazul în care există îndoieli privind respectarea acestor drepturi de către Administrator, pot să mă adresez Administratorului sau direct Autorității pentru protecția datelor cu caracter personal, cu o cerere de recursiune.

Totodată, declar că Datele cu caracter personal pe care le-am introdus pentru înregistrare sunt adevărate și privesc persoana mea.

Utilizarea datelor cu caracter personal pentru scopurile de marketing ale terților

În niciun caz nu vom plasa, transmite și nici furniza datele Dumneavoastră cu caracter personal terților, în scopurile lor de marketing.

Accesul la datele cu caracter personal

Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal și dreptul la eliminarea sau corectarea lor, inclusiv celelalte drepturi legale pentru aceste date. În acest caz, HEATON este obligată să vă informeze în scris, la cererea dumneavoastră, despre amploarea și scopul pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate, cine și în ce mod va procesa datele dumneavoastră cu caracter personal și cine va avea la dispoziție aceste datele cu caracter personal. Volumul exact de informații este definit de prevederea § 12 alin. 2 LPDCP, deci, pe baza căreia puteți solicita informații privind (i) scopul procesării datelor cu caracter personal; (ii) datele cu caracter personal, eventual categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul procesării, inclusiv a tuturor informațiilor accesibile privind sursa lor; (iii) caracterul procesării automate în legătură cu utilizarea acesteia pentru luarea deciziilor, dacă pe baza acestei procesări sunt realizate acțiuni sau hotărâri ale căror conținut este de a interveni în dreptul și interesele justificate ale entității de date; (iv) beneficiarii, eventual categoriile de beneficiari. Pentru furnizarea de informații, Administratorul are dreptul să solicite o plată corespunzătoare care să nu depășească cheltuielile necesare pentru furnizarea de informații.

Procesarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi procesate manual și automat, și anume, de către proprii angajați ai administratorului de date cu caracter personal, sau de către operatorul de date cu caracter personal. Consimțământul pentru procesare se acordă benevol prin furnizarea ca atare a acestor date cu caracter personal prin intermediul formularului electronic de pe Internet. Prin intermediul acestor Principii și în concordanță cu Condițiile de utilizare ați fost informați, în conformitate cu LPDCP referitor la toate drepturile dumneavoastră, în temeiul legii, în special cu dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la corectare a datelor cu caracter personal, dreptul de a revoca oricând consimțământul pentru procesare, sub forma unei informări în scris, trimise pe adresa administratorul și drepturile, în conformitate cu prevederea § 21 din LPDCP, deci, faptul că puteți (i) cere explicații administratorului sau operatorului; (ii) solicita ca Administratorul sau operatorul să înlăture starea care este în contradicție cu protecția vieții private sau personale a entității de date sau în contradicție cu legea. În special se poate discuta despre blocarea, efectuarea corecției, completarea sau lichidarea datelor cu caracter personal.

Totodată, prin acordarea consimțământului pentru procesarea datelor cu caracter personal sunteți de acord cu trimiterea comunicărilor comerciale ale administratorului pe adresa dumneavoastră de e-mail pe care ați furnizat-o benevol. Consimțământul îl puteți revoca oricând, sub formă scrisă, pe adresa sediului administratorului. În cazul încălcării drepturilor pentru protecția datelor cu caracter personal se poate adresa cu o reclamație către Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal.

Informații privind fișierele cookies pe care le folosim

Site-ul internet al HEATON și serviciile online în legătură cu acesta pot utiliza așa-numitele cookies, în scopul optimizării serviciilor.

Cookie este un fișier mic, alcătuit de regulă din litere și cifre pe care îl trimite Operatorul prin intermediul serverului de internet în fișierul cookie al browserului pe hard discul calculatorului vizitatorului de internet. Pe baza acestui fapt are loc recunoașterea unității vizitatorului de Internet în cazul accesării repetate, și anume, de îndată ce se face legătura între serverul de Internet al operatorului de Internet și browserul de Internet.

Una dintre funcțiile primare ale fișierelor cookies o constituie economisirea timpului dumneavoastră. Dacă, spre exemplu, veți adapta site-ul internet sau veți naviga pe Internet, la următoarele accesări, fișierul cookie amintește site-ului de Internet informațiile specifice privind preferințele dumneavoastră. Vă oferă mediul în care ați fost obișnuiți, conform ultimelor dumneavoastră accesări, și anume, astfel încât site-ul internet să fie mult mai personal pentru dumneavoastră și să reacționeze mai bine asupra nevoilor dumneavoastră individuale. De aceea, de îndată ce vă întoarceți pe site, informațiile introduse mai devreme se pot citi, pentru a putea utiliza mai ușor acele funcții ale Internetului, la care v-ați adaptat deja, spre exemplu, precompletarea automată a datelor de înregistrare. Toate acestea vă simplifică substanțial procesul de reprezentare a conținutului relevant, vă facilitează navigarea pe Internet ș.a.m.d. Dacă eliminați toate fișierele cookies, trebuie să setați din nou preselectările pentru Internetul nostru. Dacă veți trece la altă unitate sau browser, va trebui de asemenea să ne comunicați din nou preselectările dumneavoastră.

Folosim aceste informații și pentru scopuri de marketing și procesare în serviciile Google AdWords, Google Analytics.

Aceste fișiere cookies servesc pentru colectarea informațiilor despre modul în care vizitatorii utilizează site-ul nostru de internet.

Datele se colectează anonim și se generează din ele, în special configurații cu informații despre (i) data și ora intrării dumneavoastră pe site-ul nostru de internet; (ii) câte și ce pagini ați accesat și cât timp ați fost pe site-ul nostru de internet; (iii) denumirea domeniului de internet al dumneavoastră și adresa IP, care vă facilitează intrarea pe site-ul nostru de internet; (iv) browserul internet pe care îl folosiți și sistemul de operare al calculatorului dumneavoastră; (v) site-ul internet de la care ați fost trimiși pe acest site Internet.

Informațiile privind principiile protecției vieții private ale societății Google se redau prin clic pe următorul link: www.google.com/policies/technologies/cookies/.

Pe site-ul său de internet, HEATON folosește două tipuri de cookies, și anume, (i) fișierele cookies temporare (session cookies) care se stochează în fișierul cookie al browserului dumneavoastră până când veți termina lucrul cu browserul și (ii) fișierele cookies permanente (tracking cookies) care servesc pentru orientarea dumneavoastră mai ușoară și mai comodă pe Internet și rămân stocate în browserul dumneavoastră pe o perioadă mai lungă (durata setării depinde de selectarea setării browserului internet). Aceste cookies permanente facilitează transferul informațiilor pe serverul internet la fiecare accesare a site-ului. Însă, indiferent de modul de utilizare, fișierele cookies nu colectează datele personale de identificare determinabile. Aceste date se stochează în fișierele cookies în calculatorul Dumneavoastră și sunt trecute în anonimat. Din niciuna din aceste date nu se poate stabili fără echivoc identitatea Dumneavoastră.

Pe Internet, HEATON operează doar fișierele cookies principale care sunt esențiale pentru funcționalitatea Internetului, care sunt scutite de Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr.2002/58/CE și nu trebuie să fie dezactivate. Însă, puteți refuza aceste fișiere cookies. În funcție de necesitate, puteți corecta setarea Browserului dumneavoastră astfel încât să refuze fișierele cookies. În cazul în care veți proceda astfel, probabil că nu veți putea utiliza pe deplin funcția interactivă a site-ului HEATON.

HEATON răspunde de utilizarea cookies și de colectarea informațiilor corespunzătoare, care poate utiliza fișierele cookies și în scopul promovării și optimizării comunicării sale marketing, și anume, cele realizate prin intermediul persoanelor care publică anunțuri din rândurile terților.

Informațiile detaliate privind fișierele cookies se pot găsi pe linkul http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm.

Legături către site-uri ale terților

Pe parcursul navigării pe Internet vă puteți lovi de hyperlinkuri care trimit la site-urile internet ale terților. HEATON nu răspunde de colectarea și nici de utilizarea datelor cu caracter personal pe aceste site-uri internet sau aplicații și vă recomandă ca înainte de a naviga pe aceste site-uri internet sau înainte de utilizarea acestor aplicații și servicii, să vă familiarizați temeinic cu respectivele condiții și declarații privind protecția datelor cu caracter personal.

Furnizarea datelor către terți

HEATON nu va comunica și nici nu va transmite niciun fel de informații identificabile despre dumneavoastră către terți, fără consimțământul dumneavoastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal le putem transmite doar (i) partenerilor de afaceri autorizați, în scopul distribuirii ofertei de produse și servicii și alte comunicări cu dumneavoastră; (ii) în situațiile impuse de lege, spre exemplu, în legătură cu întrebările administrației guvernamentale, cu litigiile sau alte procese juridice și cerințe și (iii) dacă suntem convinși, cu bună credință că furnizarea datelor dumneavoastră este necesară în interesul protecției drepturilor noastre, de exemplu, în investigarea posibilei încălcări a condițiilor noastre sau pentru stabilirea, prevenirea sau depistarea fraudelor.

Modificări în Principiile protecției datelor cu caracter personal

În caz de necesitate putem actualiza aceste principii. HEATON își rezervă dreptul de a modifica aceste Principii. În acest caz înregistrăm și data ultimei actualizări care este introdusă în aceste principii. Recomandăm să parcurgeți sistematic aceste Principii, ca să fiți informați la zi despre modul în care ajutăm la protecția datelor Dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați pus la dispoziție.

Datele de contact

Dacă considerați că societatea HEATON nu a respectat aceste Principii, vă stăm la dispoziție prin intermediul email-ului info@heaton.cz. În cazul legitimității reclamației Dumneavoastră, vom identifica problema și o vom rezolva cât mai repede.