6. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS

20.-23. 6., Bratislava

Ve dnech 20. – 23. června 2019 se v Bratislavě setkali lékaři, ženské sestry a porodní asistentky z obou zemí, aby si společně vyměnili nejnovější odborné poznatky a zkušenosti. Tato vzájemná spolupráce obou odborných společností již probíhá šestým rokem a ukázala se jako velmi prospěšná. Konference se zúčastnilo okolo 1200 odborníků a více než 60 vystavovatelů. Heaton se na konferenci prezentoval svými nejznámějšími brandy, které jsou obchodně významné pro obě země. Z antikoncepce to jsou především Sunya a Teyla, z řady volně prodejných přípravků Gynella Silver. A právě složení na bázi stříbra a účinnost Gynella Silver proti vaginálním infekcím zaujalo mnoho nových lékařů, kteří se u našeho stánku zastavili. Obchodnímu týmu se dařilo navázat nové kontakty a to nejen mezi gynekology, ale i mezi porodními asistentkami, které ocenily účinnost v oblasti poporodních hojení. Odborný program prvního dne byl zakončen Galavečerem, kterým velice zábavně provázel slovenský herec a moderátor Štefan Skrúcaný.