Hospodářské výsledky

POVINNÉ ÚDAJE SPOLEČNOSTI HEATON GROUP A.S..:

A. Část identifikační
Obchodní firma: HEATON Group a.s.
Sídlo: Na Pankráci 14, 140 00 Praha 4
IČ: 24175854
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 17616

B. Účetní závěrky
účetní závěrku za rok 2020 naleznete zde
účetní závěrky za předcházející období naleznete ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 17616

C. Pozvánky na valné hromady
společnost má jediného akcionáře

E. Znalecký posudek dle § 91 z.č. 90/2012 Sb.
Není

F. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku naleznete zde

G. Výroční zpráva
výroční zprávu naleznete zde

H. Výzva k předložení akcií a oznámení o následcích spojených s prodlením dle zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností
nevyžaduje se

I. Zpráva o finanční asistenci podle § 312 z.č. 90/2012 Sb.
Není

J. Vysvětlení pro akcionáře podle § 358 z.č. 90/2012 Sb.
Není

K. Znění akcionářova protinávrhu dle § 362 z.č. 90/2012 Sb.
Není

L. Informace a dokumenty při přeměně korporací
společnost zveřejňuje informace a dokumenty o přeměně korporací ve veřejném rejstříku a Obchodním věstníku