Hlášení nežádoucích účinků

Farmakovigilance se zabývá sledováním bezpečnosti léčiv.

Vyhodnocování bezpečnostních informací je primárně postaveno na nahlášení podezření na nežádoucí účinky lékařem, který přípravek předepisuje.
Vigilance ZP je systém oznamování a vyhodnocování nežádoucích příhod a bezpečnostních nápravných opatření týkajících se zdravotnických prostředků.

V případě podezření na nežádoucí účinky našich léčivých přípravků a nežádoucích příhod zdravotnických prostředků jsme Vám nepřetržitě k dispozici.

MUDr. Jaromír Frič, CSc.
24-hod. tel.: +420 602 440 229
e-mail: farmakovigilance@heaton.cz