KNOU 2019

24.-25. 5. 2019, Praha

Ve dnech 24. – 25. května se v Praze konala konference Komplexní novinky v onkourologii pod záštitou MUDr. Michaely Matouškové a MUDr. Marka Babjuka. Konferenci navštívilo přes 150 lékařů. Konference se stejně jako v minulých letech zaměří na onkologickou problematiku v urologii. Heaton se představil s urologickým portfoliem a mohl tak upevnit vztahy s lékaři.