Informace pouze pro lékaře

Následující stránky jsou určeny pouze pro odbornou veřejnost. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2 a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat léčivé přípravky. Kliknutím na tlačítko „Potvrzuji“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborný pracovník ve zdravotnictví.

Potvrzuji a pokračovat

ANAU

Léčba dospělých pacientů s diabetem mellitem II. typu

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka: Jedna tableta obsahuje monohydrát sitagliptin-hydrochloridu odpovídající 100 mg sitgliptinu.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

TERAPEUTICKÉ INDIKACE

U dospělých pacientů s diabetem mellitem II. typu je přípravek Anau indikován ke zlepšení kontroly glykemie:

  • v monoterapii,
  • v dvojkombinační perorální terapii,
  • v trojkombinační perorální terapii.

Přípravek Anau je rovněž indikován jako dodatečná terapie k léčbě inzulinem (s metforminem nebo bez něj), pokud úprava stravy a cvičení plus stabilní dávka inzulinu neposkytují odpovídající kontrolu glykemie.

ZPŮSOB VÝDEJE A HRAZENÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Povinné informace