Informace pouze pro lékaře

Následující stránky jsou určeny pouze pro odbornou veřejnost. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2 a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat léčivé přípravky. Kliknutím na tlačítko „Potvrzuji“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborný pracovník ve zdravotnictví.

Potvrzuji a pokračovat

FLAYA

Perorální hormonální antikoncepce

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka

Jedna tableta obsahuje chlormadinoni acetas 2 mg a ethinylestradiolum 0,030 mg.

Pomocná látka

Jedna potahovaná tableta obsahuje 65,37 mg monohydrátu laktosy

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety. Kulaté růžové potahované tablety.

ZPŮSOB VÝDEJE A HRAZENÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Edukační materiály

Povinné informace