Informace pouze pro lékaře

Následující stránky jsou určeny pouze pro odbornou veřejnost. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2 a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat léčivé přípravky. Kliknutím na tlačítko „Potvrzuji“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborný pracovník ve zdravotnictví.

Potvrzuji a pokračovat

GECROL

Profylaxe a léčba rejekce transplantátu u příjemců alogenního štěpu

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

  • GECROL 1 mg obsahuje tacrolimusum 1 mg Pomocná látka se známým účinkem: laktosa 108,6 mg.
  • GECROL 5 mg obsahuje tacrolimusum 5 mg Pomocná látka se známým účinkem: laktosa 104,6 mg.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka. GECROL 1 mg bílé tvrdé tobolky, obsahující bílý prášek.

TERAPEUTICKÉ INDIKACE

Přípravek GECROL je indikován u dětí a dospělých pro Profylaxi rejekce transplantátu u příjemců jaterního, edvinového nebo srdečního alogenního štěpu.

Léčbu v případě rejekce alogenního štěpu resistentního na léčbu jinými imunosupresivními léčivými přípravky.

ZPŮSOB VÝDEJE A HRAZENÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen
z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 

Povinné informace