Informace pouze pro lékaře

Následující stránky jsou určeny pouze pro odbornou veřejnost. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2 a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat léčivé přípravky. Kliknutím na tlačítko „Potvrzuji“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborný pracovník ve zdravotnictví.

Potvrzuji a pokračovat

KATYA

Perorální hormonální antikoncepce

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivé látky
Jedna obalená tableta obsahuje Ethinylestradiolum 0,030 mg a
Gestodenum 0,075 mg.
Pomocné látky
Monohydrát laktosy 38mg, sacharosa 20mg

LÉKOVÁ FORMA

Obalené tablety. Bílé kulaté bikonvexní obalené tablety bez značení.

ZPŮSOB VÝDEJE A HRAZENÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Edukační materiály

Povinné informace