Informace pouze pro lékaře

Následující stránky jsou určeny pouze pro odbornou veřejnost. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2 a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat léčivé přípravky. Kliknutím na tlačítko „Potvrzuji“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborný pracovník ve zdravotnictví.

Potvrzuji a pokračovat

LAMYA

Perorální hormonální antikoncepce

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka
Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,075 mg desogestrelum.

Pomocná látka
Monohydrát laktózy 54,35 mg.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety. Bílá až téměř bílá, kulatá, bikonvexní, potahovaná tableta
o průměru asi 6 mm bez označení.

ZPŮSOB VÝDEJE A HRAZENÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Povinné informace